Etoto.pl 5+

Go down

Etoto.pl 5+

Pisanie by Admin on Sob Kwi 01, 2017 9:47 pm

>>>>kliknij w etoto i zarejestruj się <<<<


REGULAMIN PROMOCJI „PIĘĆ +”

§ 1 – Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej „PIĘĆ +” („Promocja”).

2.    Organizatorem Promocji jest E-Toto Zakłady Bukmacherskie Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-503) przy ul. Żurawiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370248, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 2.006.000 zł, NIP: 5272639256 („Organizator”).

3.    Promocja organizowana jest w punktach przyjmowania zakładów Organizatora prowadzonych zgodnie z zezwoleniem Ministra Finansów oraz na stronie www.etoto.pl.

4.    Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) i podlega regułom zawartym w niniejszym Regulaminie.

5.    Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Zakładów Bukmacherskich E-Toto i Regulaminie E-Toto NET oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.    Promocja rozpoczyna się w dniu 17.02.2016 r. i będzie trwać bezterminowo, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Regulaminu.

7.    W Promocji może wziąć udział jedynie osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem Organizatora i uczestniczy w zakładach wzajemnych urządzanych przez niego w punktach stacjonarnych lub w sieci Internet („Uczestnik”).

8.    Udział w Promocji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
§ 2 – Zasady Promocji

1.    W Promocji biorą udział wyłącznie kupony, na których znajdują się jedynie zdarzenia sportowe oznaczone logo „Pięć +”, przy czym na jednym kuponie musi znaleźć się co najmniej 5 zakładów dotyczących zdarzeń sportowych oznaczonych logo „Pięć +” („Kupony Pięć+”).

2.    Promocja polega na dodaniu kwoty bonusu do wygranych w prostych zakładach wielokrotnych potwierdzonych Kuponem Pięć+ („Bonus”).

3.    Wysokość Bonusu odpowiada procentowi wygranej netto w prostym zakładzie wielokrotnym, który to procent uzależniony jest od liczby postawionych zdarzeń sportowych na jednym Kuponie Pięć+, zgodnie z wartościami podanymi w tabeli nr 1 poniżej.Liczba zdarzeń na Kuponie Pięć+ Bonus

od 1 do 4 0 %

5 5 %

6 10 %

7 15 %

8 20 %

9 25 %

10 30 %

11 35 %

12 40 %

13 45 %

14 i więcej 50 %
Tabela 1: Wysokość Bonusu w zależności od liczby zdarzeń na jednym Kuponie Pięć+.

4.    Wykaz przykładowych rozgrywek sportowych oznaczonych logo „Pięć+” przedstawia tabela nr 2.
Piłka nożna 1.Anglia, 2.Anglia, 1.Argentyna, 1.Austria, 2.Austria, 1.Belgia, 2.Belgia, 1.Brazylia, 1.Francja, 2.Francja, 1.Hiszpania, 2.Hiszpania, 1.Holandia, 1.Niemcy, 2.Niemcy, 1.Polska, 2.Polska, 1.Portugalia, 1.Rosja, 1.Szkocja, 1.Szwajcaria, 2.Szwajcaria, 1.Turcja, 2.Turcja, 1.Włochy, 2.Włochy, Liga Mistrzów, Liga Europejska, kwal. do MŚ Azja, el. ME i MŚ strefy Euro oraz Conembol, Copa America, Copa Libertadores i Sudamericana, towarzyskie Międzynarodowe Mecze Państwowe.

Koszykówka NBA, Euroliga, 1.Francja, 1.Hiszpania, 1.Niemcy, 1.Włochy.

Hokej NHL, KHL, 1.Austria, 1.Białoruś, 1.Czechy, 2.Czechy, 1.Dania, 1.Finlandia, 2.Finlandia, 1.Francja, 1.Niemcy, 2.Niemcy, 1.Norwegia, 1.Słowacja, 1.Szwecja, 2.Szwecja, 1.Szwajcaria, 2.Szwajcaria, 1.Wielka Brytania, 1.Włochy, Liga Mistrzów.

Tenis single M i K (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open)

Baseball MLS

Boks i MMA wybrane mecze
Tabela 2: Wykaz rozgrywek przypisanych do Promocji.


5.    Minimalny kurs zdarzenia wchodzącego w skład Kuponu Pięć+ to 1,20.

6.    Z Promocji wyłączona jest opcja grania podpórek (1X, X2, 12, 10, 20). W przypadku anulowania meczu (meczów) z Kuponu Pięć+, Bonus naliczany jest z pozostałych zdarzeń sportowych, zgodnie z tabelą nr 1 powyżej.

7.    Promocja nie obowiązuje w zakładach systemowych.
§ 3 – Reklamacje


1.    Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje z tytułu uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku ostatniego zdarzenia sportowego wskazanego na Kuponie Pięć+ na adres siedziby Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: support@etoto.pl z dopiskiem „Promocja Pięć+”. W razie przesłania reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2.    Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.

3.    Organizator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Organizatora i wypłacić wygraną lub powiadomić o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.


§ 4 – Postanowienia końcowe

1.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

2.    Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

3.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych Organizatora oraz na stronie internetowej www.etoto.pl.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych uprzednio przez Uczestników.

5.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.etoto.pl nie później niż 5 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

6.    Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym terminie, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnicy, którzy do dnia zakończenia Promocji nabyli Kupony Pięć+ na konkretne zdarzenia sportowe, które będą miały miejsce po zakończeniu Promocji, zachowają prawo do otrzymania Bonusu.

avatar
Admin
Admin

Posts : 447
Points : 49
Join date : 04/11/2016

http://polbuk.forumpolish.com

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach