STS bonus 500 zł

Go down

STS bonus 500 zł

Pisanie by Admin on Sob Kwi 01, 2017 7:17 pm

>>> Kliknij w STS.pl i zarejestruj się<<<

Regulamin promocji powitalnej

Cytat:
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji na stronie sts dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus powitalny” [zwanej dalej: Promocją], jest „STAR-TYP SPORT zakłady wzajemne sp. z o.o.” z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, [zwana dalej: Organizator lub STS].
1.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
1.3. Promocja obowiązuje od dnia 10.12.2012r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia Promocji w dowolnym terminie.
1.4. Promocja jest prowadzona wyłącznie na stronie sts.pl.
2. Uczestnictwo w Promocji
2.1. Z Promocji mogą skorzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 2.2., 2.3.
2.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy i dotyczy pierwszej wpłaty na konto internetowe w zakładach bukmacherskich STS organizowanych w sieci Internet.
2.3. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które przed jej rozpoczęciem lub w okresie jej trwania dokonały rejestracji i założyły internetowe konto do zawierania zakładów wzajemnych [zwane dalej: ekonto] zgodnie z Regulaminem Internetowych Zakładów Bukmacherskich i do czasu zakończenia Promocji dokonały wpłaty depozytu na ekonto.
2.4. Korzystanie z promocji jest dobrowolne.
3. Zasady Promocji
3.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości pierwszego wpłaconego depozytu na ekonto w terminie określonym w pkt. 2.3. po spełnieniu wymogów określonych w niniejszym regulaminie. Niezależnie od wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty depozytu, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Klienta do kwoty 200,00 zł.
3.2. Aby otrzymać bonus, Klient musi w terminie 120 dni od dokonania wpłaty na ekonto, dokonać zawarcia jednokrotnie lub kilkukrotnie dowolnych zakładów z łączną stawką odpowiadającą czterokrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1.7, w terminie wskazanym w pkt. 2.3.
3.3. Po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.2 pozostała kwota bonusowa zostanie przypisana do ekonta z możliwością dalszej gry lub wypłaty.
3.4. Każdy Klient może skorzystać jeden raz z niniejszej Promocji.
3.5. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
4. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń
4.1. Ewentualne reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sts.pl, podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 30 dni od ich otrzymania.
4.3. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji drogą elektroniczną.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz Regulamin Internetowych Zakładów Bukmacherskich obowiązujący u Organizatora.
5.3. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.4. Regulamin Promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora STS
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie sts
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z udziału w Promocji.STS Zakłady Bukmacherskie Posiada Zezwolenie Urządzania Zakładów Wzajemnych Wydane Przez Ministra Finansów. Udział w nielegalnych Grach Hazardowych Może Stanowić Naruszenie Przepisów. Hazard Związany Jest Z Ryzykiem.
avatar
Admin
Admin

Posts : 447
Points : 49
Join date : 04/11/2016

http://polbuk.forumpolish.com

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach